Undersøgelser

Brede neuropsykologiske undersøgelser af børn, unge, voksne og forældre.

Mere om undersøgelser her

Supervision

Udvikling af faglig og professionel indsigt, overblik og handlekraft.

Rettet mod børn
Rettet mod voksne
Rettet mod ledelse
Rettet mod psykologer

Rådgivning

Viden til forvaltninger, skoler, institutioner, pårørende og borgere.

Til skoler
Til opholdssteder og botilbud
Til forvaltninger
Til borgere og pårørende

Debriefing

Håndtering af psykiske efterreaktioner på krisesituationer.

Individuel
Teams

Organisationsudvikling

Udvikling og beskrivelse af værdigrundlag og menneskesyn, organisationsforandringer og ledelsescoaching.

Udvikling af organisationer
Coaching af ledere

Kurser og foredrag

Viden om udviklingsforstyrrelser, problemskabende adfærd, psykiske problemer og Low Arousal-tilgang.

Kurser
Foredrag

Hvad kan vi i PsykologCompagniet

I PsykologCompagniet støtter vi borgere, pårørende, fagpersoner og ledere gennem undersøgelser, supervision, rådgivning, kurser, foredrag og terapeutiske samtaler.

I PsykologCompagniet arbejder vi ud fra en Low Arousal-tilgang, som handler om at forstå, identificere og håndtere pres og stress hos sårbare mennesker.

Vores faglige fundament baserer sig på flere psykologiske retninger, herunder neuropsykologi, udviklingspsykologi og socialpsykologi.

Vi bor på Frederiksberg, men varetager opgaver i hele Danmark, hvor vi kommer ud til vores samarbejdspartnere, herunder borgere, pårørende, forvaltninger, opholdssteder, botilbud og skoler. Vi er desuden tilknyttet VISO – at landsdækkende specialistnetværk under Socialstyrelsen.

I PsykologCompagniet har vi særlig viden om børn, unge og voksne med gennemgribende og specifikke funktionsnedsættelser. Vi har den nyeste viden om fx autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, angst, udviklingshæmning og om, hvorledes psykiatriske diagnoser spiller sammen og kan afstedkomme flere problematikker.

Vi har viden om udvikling af ledelse og organisationer. Vi tilbyder ledelses- og personalestøtte, organisations- og metodeudvikling, ledelsessparring og debriefingssamtaler.